Consultanță Fiscală

Fiscalitate

Societăți comerciale

EUROM HOLDING oferă consultanță pentru persoane fizice sau juridice, private sau publice, naționale sau internaționale, acoperind o serie largă ale acestui domeniu.

Gama serviciilor noastre este extinsă, incluzând printre altele protecția acționarilor minoritari, fuziuni și achiziții, înmatriculare de societăți comerciale, redactarea documentației specifice societăților comerciale. Oferim clienților servicii juridice și soluții de afaceri pentru problemele companiilor lor. Punctele noastre forte în această privință sunt:

 • înmatriculare de societăți comerciale
 • înregistrare și radiere Sucursale, Filiale
 • Puncte de Lucru
 • Divizare Companii
 • Fuziune și achiziții Companii
 • Dizolvare și Lichidare Companii
 • Cesiune (vânzare) de acțiuni și părți sociale
 • Transformare juridică (S.R.L., S.A., etc.)
 • Suspendare temporară a activității Companiilor
 • Excludere și retragere asociați
 • Numiri, revocări și schimbări de administratori
 • Numire, schimbare/modificare comisie de cenzori
 • Prelungire sau reducere durată de funcționare a Companiilor
 • Majorare sau reducere de capital social
 • Aporturi la capitalul social (natură, monedă)
 • Reevaluare de capital social
 • Modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare)
 • înregistrarea sau modificarea de mărci și embleme
 • Schimbarea de denumire a Companiilor
 • Schimbarea sediului social al Companiilor in alte județe.
 • Preluări de firme
 • Realizarea de Due Diligence
 • Dispute intre acționari
 • Restructurare de capital
 • Licitații publice
 • Finanțare
 • Dispute în privința dividendelor
 • Asociere în participațiune

Comercial

Activitatea noastră, variază de la redactarea de contracte speciale la furnizarea documentației necesare pentru finalizarea unei afaceri în contextul larg al legislației.

Câteva dintre domeniile în care suntem specializați sunt:

 • Concurență
 • Fuziuni și achiziții
 • Asigurări
 • Contracte comerciale
 • Piața de capital

Privatizare

Oferim asistență juridică calificată asupra tuturor aspectelor privatizării, începând cu pregătirea ofertei până la documente de licitație pentru A.V.A.S

EUROM HOLDING acoperă aspecte precum:

 • Redactare de contracte de vânzare-cumpărare după perfectarea unei afaceri
 • Restructurare și implementare de planuri de investiții
 • Prospecte de ofertă
 • Contracte de vânzare-cumpărare
 • Documente de licitație.

Proprietate și construcții

Expertiza dreptului proprietății constituie una dintre specializările noastre, aflându-se la baza celor mai multe tranzacții comerciale.

Oferim asistență juridică specializată în acest domeniu al dreptului proprietății, care, constituie o chestiune delicată în România. Practica grupului Eurom se leagă de asemenea și de dreptul construcțiilor, cu un accent deosebit asupra următoarelor aspecte:

 • Ipoteci și sarcini
 • Contracte de construcție
 • Garanții colaterale
 • Locator și locatar
 • Obligații aferente protecției mediului

Consultanță fiscală

Orice persoană care activează în acest domeniu devine imediat conștientă ca legislația fiscală românească este una complexă, fiind diferită de standardele internaționale, însă, tinzând spre armonizarea cu legislația europeană în domeniu. De aceea acest domeniu trebuie abordat mereu cu profesionalism, indiferent de natura speței în cauză.

EUROM, prin experții săi contabili acreditați, are o experiență substanțială în domeniul fiscalității, acționând atât pentru clienți români cât și străini. Activitatea noastră acoperă, printre altele, aspecte precum: planificare fiscală pentru societăți comerciale, concepere de scheme fiscale individuale pentru rezidenți străini, etc. Grație expertizei Eurom, oferim soluții legale pentru repatrierea profitului , pentru maximizarea investițiilor și diminuarea taxelor aferente societăților comerciale.

Până în prezent, activitatea noastră și-a desfășurat activitatea în domeniile:

 • TVA
 • Impozit pe venit
 • Impozit pe profit
 • Control financiar
 • Litigii cu autoritățile fiscale
 • Impozitarea societăților comerciale
 • Reținere de impozite

Înmatriculări societăți comerciale

Înmatriculări de societăți comerciale pe întreg teritoriul României și operațiuni conexe cum ar fi:

 • asociere în participațiune
 • preluări de firme
 • restructurare de capital
 • înregistrare și radiere sucursale, filiale, puncte de lucru
 • divizare companii
 • fuziune și achiziții companii
 • dizolvare și lichidare companii
 • cesiune (cumpărare și vânzare) de acțiuni și părți sociale
 • transformare juridică (S.R.L., S.A., etc.)
 • suspendare temporară a activității companiilor
 • excludere și retragere asociați
 • numiri, revocări și schimbări de administratori
 • numire, schimbare/modificare comisie de cenzori
 • prelungire sau reducere a duratei de funcționare a companiilor
 • majorare sau reducere de capital social
 • aporturi la capitalul social (natură, monedă)
 • reevaluare de capital social
 • modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare)
 • înregistrarea sau modificarea de embleme
 • schimbarea de denumire a companiilor
 • schimbarea sediului social al companiilor in alte județe

De asemenea, vă oferim consultanță și asistență în vederea înființării de asociații și fundații reglementate de O.G. nr. 26/2000 modificată și completată.

 

Alte servicii juridice

Prin intermediul avocaților noștri colaboratori vă oferim următoarele servicii juridice:

 • Reprezentare în instanță în cadrul litigiilor civile – acțiuni în constatare, revendicare, acțiuni posesorii, succesiuni și partaje, ieșiri din indiviziune, granituiri, evacuări, executări silite, acțiuni de dreptul familiei
 • Asistență și reprezentare juridică în cadrul litigiilor comerciale – asistență în domeniul privatizării, strategii de dezvoltare și restructurare, reprezentare faliment și incapacități de plată, recuperări de creanțe, concilieri, somații de plată, dizolvări și lichidări, excluderi de asociați sau acționari
 • Asistența și reprezentare juridică in cadrul litigiilor penale – redactare de plângeri, sesizări și denunțuri penale, asistență pe parcursul urmăririi penale și a procesului penal, eliberare provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune, eliberare condiționată, măsuri asiguratorii, reabilitări, despăgubiri civile. 

 

Close Menu