Lichidare

Există situații în care se dorește închiderea unei societăți comerciale. Orice societate neînchisa potrivit prevederilor legale poate crea probleme în cazierul fiscal. Soluția acestor probleme este lichiditatea societății comerciale.

Lichidarea, este reglementată de Legea nr. 31/1990 și este o procedură extrajudiciara.

Legea nr. 31/1990 consacră și principiile lichidării, astfel:  personalitatea juridică a societății subzistă pentru nevoile lichidării; lichidarea societății se face în interesul asociaților; lichidarea societății este obligatorie, iar nu facultativă.

Lichidarea poate fi atât voluntară, fără lichidator, cât și cu numire de lichidator. Cea mai simplă variantă a lichidării este lichidarea voluntară fără lichidator (dizolvare și lichidare simultană conform art. 235 din Legea 31/1990). În această procedură este nevoie de un expert contabil.

Expertiza Contabila Eurom

Condiții de aplicare a lichidării voluntare fără lichidator:

 1. Acordul unanim al asociaților privind modul de împărțire a bunurilor rămase după plata tuturor datoriilor
 2. Inexistența datoriilor la ANAF sau la orice alt creditor. Dacă există datorii, prezenta procedură poate fi realizată doar pe baza unui acord din partea creditorului privind lichidarea.

În ceea ce privește procedura lichidării, aceasta se desfășoară în doua etape:

 1. Prima etapă privește dizolvarea și lichidarea voluntară. Vom întocmi/completa și depune:
 • Cerere de înregistrare a mențiunii
 • Hotărârea AGA sau decizia asociatului unic
 • Dovada achitării taxelor la O.N.R.C. (taxele sunt in jur de 200 lei).

După depunerea acestor documente, hotărârea AGA se va publica în Monitorul Oficial. Pentru a trece la următoarea etapă, se va aștepta un termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial (timp în care creditorii pot face opoziții).

 1. A doua etapă este radierea. Vom depune:
 • Cerere de radiere
 • Certificatul de înregistrare și certificatele constatatoare de autorizare;
 • Hotărârea de repartizare a activelor societății comerciale;
 • Bilanțul de lichidare;
 • Certificat de atestare fiscală (de la Administrația Finanțelor Publice de Sector) din care va rezulta că la data aprobării bilanțului de lichidare, societatea comercială respectivă nu înregistrează datorii către bugetul de stat, către bugetele locale sau către bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • Dovada achitării taxelor.

Această procedură poate dura între 2 și 6 luni, în funcție de situația fiecărei societății în parte.

Pentru servicii privind lichidarea, grupul de firme Eurom vă stă la dispoziție.

Close Menu