Audit Financiar

Auditul financiar este activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România.

De cele mai multe ori, auditul financiar se face ca urmare a unei cerințe legale (pentru firmele care îndeplinesc anumite criterii). Este foarte posibil ca acționarii să dorească să facă un audit financiar, chiar dacă nu este o obligație legală. In Romania auditul este reglementat de  Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014.

Pe lângă reglementarea menționată mai sus, alte acte normative ce se aplică auditului sunt:

– Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

– Ordonanța de Urgență nr. 75/ 1999, cu revizuirile și modificările ulterioare, privind activitatea de audit financiar;

– Legea nr. 26/ 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar; 

 – Directiva 2006/ 43/ CE a Parlamentului European și a Consiliului privind auditul statutar; Ordonanța de urgență. 99/ 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului; 

– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.121/ 2006 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;

– Legea Contabilității nr. 82/ 1991;

–  Legea nr. 93/ 2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Echipa EUROM vă pune la dispoziție   auditori ce au calificarea necesară furnizării serviciilor de audit financiar și vă poate ajuta să administrați firma într-un mod corect și performant.”

Mai jos vă prezentăm rapoartele de transparență. Puteți descărca fișierele accesând link-urile de mai jos.

Raport privind transparența 2017

Raport privind transparența 2018

Raport privind transparența 2019

Raport privind transpareanta 2021

Raport privind transparenta 2022

Raport privind transparenta 2023

Alături de noi, beneficiați de servicii complete

Close Menu